Zamówienia publiczne

Drukuj
  1. Zapytanie cenowe na wykonanie analiz próbek wody z wodociągu gminnego i ujęcia wody w Werbkowicach, analiz wody z rzeki Huczwa, analiz ścieków z oczyszczalni ścieków w m. Werbkowice, Hostynne i Kol. Hostynne oraz analiz osadu i gleby
  2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy: Zapytania cenowego na dostawę paliw płynnych do pojazdu i urządzeń będących w dyspozycji Komunalnego Zakładu Oczyszczania w Werbkowicach
  3. Zapytanie cenowe na dostawę paliw płynnych do pojazdu i urządzeń będących w dyspozycji zakładu