Obowiązek informacyjny

Drukuj

Zgodnie z art. 13 ust. 1,2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
1. Na początku chcemy Ci wyjaśnić, więc czym tak na prawdę jest RODO
RODO to nic innego jak skrót od Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
W każdym, więc przypadku, kiedy będziemy się posługiwać się tym skrótem, będziemy odnosili się do tego właśnie aktu prawnego. Często też używać będziemy zamiennie nazwy „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”.

2. Co kryje się pod pojęciem Administrator?
Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu, a także, w jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane jest:Komunalny Zakład Oczyszczania w Werbkowicach.
3. Kim jest Inspektor ochrony danych ( IOD)?
Inspektor ochrony danych ( IOD) to osoba, z którą możesz się skontaktować w razie pytań, wątpliwości, co do zakresu przetwarzania Twoich danych przez Administratora.
Umożliwiliśmy Ci to na kilka sposobów:
a) co do zasady rekomendujemy kontakt drogą mailową wysyłając wiadomość na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Umożliwia ona nam sprawny sposób udzielania informacji. Możemy się konkretnie odnieść do przesłanej korespondencji i przejrzyście udzielić odpowiedzi oraz rozwiać Twoje ewentualne wątpliwości
b) gdybyś jednak uznał (-a), że wysyłka e-mail jest dla Ciebie kłopotliwa, możesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych telefonicznie pod nr telefonu: 501346042


Funkcję tą sprawuje – Krzysztof Gołaszewski

4. Administrator Pana/Pani danych osobowych będzie je przetwarzał:
a. na podstawie umowy o wykonanie usługi zgodnie z profilem działalności Administratora lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO);
b. w celach archiwalnych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d. w celach analitycznych (optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o odbiorcach usług, analizy finansowej) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. RODO).
5. W związku z przetwarzaniem danych Pana/Pani dane mogą być udostępniane innym odbiorcom danych, takim jak: podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora Danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające w rozumieniu RODO).
6. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
b. sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
c. usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO);
d. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO);
e. przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO);
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych (art. 21 RODO);
g. wniesienia skargi na Administratora Danych osobowych do organu nadzorczego.
7. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, oraz po rozwiązaniu umowy, przez okres niezbędny do wypełnienia prawnie uzasadnionego celu Administratora Danych; do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, oraz na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów przed organami Państwa.
8. Administrator Danych osobowych w procesie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych nie korzysta ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.