Zapytanie cenowe na wykonanie analiz próbek wody z wodociągu gminnego i ujęcia wody w Werbkowicach, analiz wody z rzeki Huczwa, analiz ścieków z oczyszczalni ścieków w m. Werbkowice, Hostynne i Kol. Hostynne oraz analiz osadu i gleby

Zapytanie cenowe na wykonanie analiz próbek wody z wodociągu gminnego i ujęcia wody w Werbkowicach, analiz wody z rzeki Huczwa, analiz ścieków z oczyszczalni ścieków w m. Werbkowice, Hostynne i Kol. Hostynne oraz analiz osadu i gleby.

Załączniki:

 

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz ofertowy
  3. Wzór umowy
  4. Oświadczenie wykonawcy
© 2017 Gmina Werbkowice